شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

جواد-141

+ به مناسبت توهين به مقام لولاک لما خلقت افلاک باور کنيد قامت حيدر خميده است رنگ از عذار حضرت زهرا پريده است باور کنيد بغض حسن مانده در گلو خونِ ‌دل حسين به صورت چکيده است . . .
صراط*
91/6/26
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
جواد-141
رتبه 0
0 برگزیده
107 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
جواد-141 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top